จงเป็น..ในสิ่งที่เราเป็นให้ดีที่สุด

คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือยัง
ถ้าเราไม่อาจเป็นต้นสนบนยอดเขา
จงเป็นป่าแสมในหุบเขา
และเป็นต้นแสมเล็กๆ ที่ดีที่สุดอยู่ข้างยอดเขา

จงเป็นไม้พุ่ม ถ้าเราไม่อาจเป็นไม้ยืนต้น
ถ้าเราไม่อาจเป็นไม้พุ่ม
จงเป็นต้นหญ้าต้นเล็กๆ อยู่ริมทาง
ที่ทำให้คนมีความสุขสดชื่น

ถ้าเราไม่อาจเป็นชะมด ก็ขอให้เป็นปลากะพง
แต่เป็นปลากะพงที่มีชีวิตชีวาที่สุดในทะเลสาบ

เราทุกคนไม่อาจเป็นกัปตัน
แต่เราเป็นลูกเรือได้

ถ้าเราไม่อาจเป็นถนนหลวง
ก็ขอให้เป็นทางเล็กๆ

ถ้าเราไม่อาจเป็นดวงอาทิตย์
ก็ขอให้เป็นดวงดาว

เราทุกคนต้องเป็นอะไรสักอย่าง
มีงานใหญ่ที่ต้องปฏิบัติ
และมีงานเล็กงานน้อยที่ต้องทำ

ภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการคือสิ่งที่อยู่ใกล้มือ
ชนะหรือแพ้ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญ

แต่จงเป็น….ในสิ่งที่เราเป็น….ให้ดีที่สุด

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ โดย Bloggang 😀