“ความรัก” ..ไม่ได้เลือกคน…”ที่ดีที่สุด”

“ความรัก” ..ไม่ได้เลือกคน…”ที่ดีที่สุด”

แต่…”ความรัก”..เลือก..”คนที่ไม่มีวันทิ้งเราไปใหน”

….. ค ว า ม รั ก …..

ไม่ใช่ .. องค์ประกอบเดียว

ที่จะทำให้คนสองคน อยู่กันได้ .. ต้องมี ..

ความไว้ใจ .. ใส่ใจ ฯลฯ.

แต่ ..ค ว า ม รั ก .. ก็เป็นองค์ประกอบแรก

ที่จะทำให้ .. องค์ประกอบอื่นๆ ตามมา ..

รัก ” ให้เป็น .. เย็นให้ได้ .. ไม่หวั่นไหว

รัก ” คือให้ .. ใจคือรู้ .. ดูเหตุผล

รัก ” มากมาย .. ทำร้ายใจ .. ในสองคน

รัก ” สับสน .. จนหึงหวง .. ลวงใจกัน

รัก ” ที่มี .. ดีต่อใจ .. อภัยเป็น

รัก ” ที่เห็น .. เย็นสุขใจ .. ไม่แปรผัน

รัก ” เคียงคู่ .. อยู่เคียงข้าง .. วางใจกัน

รัก ” ผูกพัน .. พันผูกใจ .. ได้ร่วมทาง

“เรารักเค้า” ไม่ใช่เพราะ…สิ่งที่ “เค้าเป็น”

แต่..รัก” เพราะ…สิ่งที่เราเป็น..”เวลาที่ได้อยู่กับเค้า”

“คิดบวก” ไม่ใช่…พวก “โลกสวย”

แต่..”คิดบวก” คือการ..เข้าใจตาม “ความเป็นจริง”

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ภาสกร ภูตะวัน