เอ็งด่า แต่ข้านิ่ง .. เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ

#เอ็งด่า แต่ข้านิ่ง

เอ็งคิดว่าใครได้บาป ใครได้บุญ

เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด

#เอ็งเห่า แต่ข้าเงียบ

เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสัตว์

#เอ็งโกรธ แต่ข้าไม่โกรธ

เอ็งคิดเอาว่าใครทุกข์

#เอ็งชอบนินทา แต่ข้าชอบสรรเสริญ

เอ็งคิดเอาว่าใครชั่ว ว่าใครดี

#เอ็งเกลียดข้า แต่ข้าไม่เกลียดตอบ

เอ็งคิดเอาว่าจิตใจใครประเสริฐยิ่งกว่า

แล้วลองเอามา บวก ลบ คูณ หาร

ดูสิว่าใครถูกว่า…ใครผิด

ลองดูสิว่าใครชั่ว ว่าใครดี

ลองดูสิว่า..

ใคร คือ คนประเสริฐ

ใคร คือ สัตว์เดรัจฉาน

ลองดูสิว่า..

ใคร คือ คนที่เดินอยู่ข้างหลัง

ใคร คือ คนที่เดินอยู่ข้างหน้า

ลูกหลานเอ่ย…

ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อภัย

ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

อยู่ที่ไหนก็ลำบาก

เอ็งจงเอาคำสอนที่ข้าบอกไปปฏิบัติ

ถ้าเอ็งทำได้ถือว่าผ่าน

cr.คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ