คนเรา..พบกัน เพราะ วาสนา..แต่จากกัน..เพราะ โชคชะตา (บทความดีๆอ่าน 1 นาที อย่าเลื่อนผ่านนะ)

*คนเรา..

พบกัน..เพราะ วาสนา..

จากกัน..เพราะ โชคชะตา..

กลับมา..เพราะ พรหมลิขิต..

@ อย่า..

*ยึดติด กับ “ใจคน” ซึ่งเป็นสิ่ง ไม่แน่นอน..

@ อย่า..

*อ้อนวอน..ขอสิ่งใด มากไปกว่า การกระทำ..ต

@ อย่า..

*ปล่อยชีวิต..อันมีค่า เป็นไปตาม ยถากรรม..

@ อย่า..

*จดจำ..สิ่งเลวร้าย ในอดีต ที่ผ่านมา…

@ ได้มา.. ไม่ยึดติด

@ เสียไป.. ไม่เศร้าโศก

@ ทุกอย่างในโลก เป็นของ ชั่วคราว..

๑.ไม่มี “สติ”

๒.ไม่มี “ปัญญา”

๓.ไม่มี “ความเพียร”

@ ไม่มี *วันสำเร็จ…

…ทำบุญ…

กับพระทุกแห่งหน ต้องไม่ลืม..พระที่บ้าน

“พ่อแม่” เรานี่แหละ อย่ามองข้ามไป…

*ชีวิต..ในสังสารวัฏ

มีแต่ “บุญ” กับ “บาป” เท่านั้น ที่บังคับ เราอยู่..

ถ้าสั่งสม @บุญ.. ชีวิตก็ รุ่งเรือง..

ถ้าสั่งสม @บาป.. ชีวิตก็ ร่วงโรย..

*รูปสมบัติ..ไม่นาน ก็ เหี่ยวย่น..

*ทรัพย์สมบัติ..ไม่นาน ก็ เสื่อมลาย..

@ บุญสมบัติ..จะคงอยู่..ตลอดไป

“เวลา” นั้น มีน้อย…

จงอย่าคอย “โชคชะตา” เพราะมัน “ไม่มีขา”

จง “ไขว่คว้า” ด้วย “ตัวเรา”

*เวลา ผ่านเลยไปไม่รอรี

จงรีบทำความดี ก่อนไม่มีโอกาสได้ทำ

*จงมีความสุขกับสิ่งที่เรามี และจงยินดีในสิ่งที่เราเป็น

*โลกมนุษย์ ไม่ได้ วุ่นวาย…

*ใจเรา..ต่างหาก ที่วุ่นวาย…

“ความสุข” เกิดขึ้น ทันที..แค่วาง “อดีต”ลง

หยุดกังวล “อนาคต”

“ทุกข์” มีไว้ให้ “เห็น” ไม่มีไว้ให้ “เป็น”

*ทุกอย่าง..มันไม่เที่ยง มีวันหมดอายุ…

“คิดดี พูดดี ทำดี มีความสุข”

“ธัมโม สุจิณโณ สุขมาวหาติ”

@ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุข มาให้…

.

ขอบพระคุณแหล่งข้อคิดดีๆ : ธรรมะสุขใจ