“ความรักที่ผิดหวัง” ทำให้เราได้ “เรียนรู้” 7 อย่าง

‘ความรักที่ผิดหวัง’

ทำให้เราได้ ‘เรียนรู้’ 7 อย่าง

1.ไม่มีใคร ‘รัก’ เรา

เท่า ‘ตัวเราเอง’

.

2.จะไม่มีใคร ‘เห็นค่า’ เรา

จนกว่าเราจะ ‘เห็นค่า’ ตัวเอง

.

3.เราสามารถอยู่กับ ‘คนที่ใช่’ เท่านั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เรา ‘ต้องการ’

.

4.เราไม่มีวันได้ ‘ครอบครอง’

สิ่งที่ไม่ได้ถูก ‘กำหนด’ มาเพื่อเรา

.

5.อย่า ‘ฝืน’ กับ ‘ความรักที่ไม่ใช่’

เพราะสุดท้ายจะ ‘เสียเวลา’

6.ในที่สุดเมื่อเรา ‘ก้าวไปข้างหน้า’

ก็รู้ว่า เราอยู่โดยขาด ‘บางสิ่ง’ ได้

.

7.ทุก ‘จุดจบ’ ของความรัก

มี ‘ข้อบกพร่อง’ ของเราอยู่ในนั้นเสมอ

เรียนรู้

ทบทวน

และ ‘แก้ไข’ ตัวเอง

เพื่อก้าวต่อไป

บนเส้นทางความรัก

ที่ ‘สวยงาม’ กว่าเดิม

…..

คนบางคนเข้ามา

เพื่อ ‘สอน’ บางสิ่ง

คนบางคนเข้ามา

เพื่อให้ ‘บทเรียน’ บางอย่าง

คนบางคนเข้ามา

เพื่อทำให้เรารู้จัก ‘ความรัก’

.

คนบางคนเข้ามา

เพื่อทำให้เรารู้จัก ‘ความเจ็บปวด’

.

คนบางคนเข้ามา

เพื่อทำให้เราเป็น ‘คนที่ดีขึ้นชั่วคราว’

.

คนบางคนเข้ามา

เพื่อทำให้เราเป็น ‘คนที่ดีขึ้นตลอดไป’

คนบางคนเข้ามา

เพื่อเป็น ‘ความทรงจำ’

.

คนบางคนเข้ามา

เพื่อเป็น ‘ความเสียดาย’

.

ไม่ใช่ทุกสิ่ง

ที่ควรจะ ‘อยู่’ ตลอดไป

‘คนที่ไม่ดีพอ’

ย่อม ‘เดินออกไป’ จากชีวิตเรา

แต่ทุกคนที่ผ่านเข้ามา

ล้วน ‘สอน’ บางสิ่งแก่เราเสมอ

 

ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆ จาก คุณเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล