“จงเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา”

“จงเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาอย่างกา”

หมายความว่า

เอาเยี่ยงความขยันที่ออกหากินเช้าตรู่

ไม่ให้เอาอย่างนิสัยชั่วที่ชอบลักขโมยกิน

คติเช่นนี้น่าสนใจตรงที่

ในตัวคนคนหนึ่ง

อาจมีบางสิ่งให้เอาเยี่ยง

และมีบางสิ่งไม่ให้เอาอย่าง

ทั้งสองแง่มุมล้วนเป็นประโยชน์

หากแยกแยะออก

-cr.Roundfinger-

“ดอกไม้สวย…ไม่ต้องชมตัวว่าสวย”

แต่หากจะสวยก็เป็นเพราะคนอื่นเขาบอกมา

การที่ดอกสวยมีคุณค่าราคาแพงนั้น

ไม่ได้เกิดจากดอกไม้เรียกร้องแต่อย่างใด

ทั้งหมดล้วนแต่เป็นเพราะคนรอบข้างเห็น

และชื่มชมในคุณค่าของดอกไม้นั้น.

คงไม่แปลกหากจะกล่าวว่า…

การทำตัวให้มีคุณค่านั้น..ไม่จำเป็นต้องบอกว่าตัวนั้นดี

แต่ถ้าหาก..ตัวเรานั้นดีมีคุณค่า

เราจะเป็น..ดั่งดอกไม้ที่สวยงาม

(ธรรมชาติสอนเรามาอย่างนั้น)

#cr.เรื่องเล่าจาก “ต้นไม้ใหญ่”

“ครอบครอง”

การปรารถนาสิ่งดีเป็นธรรมดา

แต่เมื่อใดที่คิดว่าเป็นสิ่งดี

จะต้องครอบครองให้ได้

ควรจะมีให้ยิ่งมาก

ก็จะเริ่มไม่ดี

เพราะนั่นไม่ใช่การมี สิ่งดี

แต่เป็นความละโมบ..

-cr. Bodhisat Heart –

ขอบคุณที่มา คิดเป็น